จดหมายข่าว CT NEWS

จดหมายข่าว CT NEWS  จดหมายข่าว CT NEWS_Vol_01 ...

อ่านต่อ..

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม        ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม  จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ....

อ่านต่อ..

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ประจำปี2560

ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560  ณ บ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI...

อ่านต่อ..

Start Up ระดับผู้ประกอบใหม่

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up เข้าสู่ระดับผู้ประกอบการซึ่งมีผู้ผ่านเข้าระดับผู้ประกอบการจำนวน 90 ราย ได้รับคัดเลือกให้ออกตลาด 45 ราย ...

อ่านต่อ..