รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหัตถกรรม

       ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม  จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น

        เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ความร่วมมือของ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคกลางตอนล่างดำเนินการโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2561  ณ บ้านราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ศิลปากร : คุณหมง 081-7051405, 089-1788125

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี : คุณอิทธิกร 081-3532403 ,

032-493300 ต่อ 1386

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.กาญจนบุรี : คุณอิ๊บ 083-3111019, 034-534096

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง : อ.ไพรัช 080-4241941 /

คุณแอน 086-7522127

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.กรุงเทพ : คุณตา 090-9938339 /

คุณบอม 089-6896658

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วท.สยาม : คุณเจน 094-5588407, 02-8785014